TÁJÉKOZTATÓ

1. Pénzbeli támogatások

Rendkívüli települési támogatás:

Családban 71.250.-Ft/fő
Egyedül élő vagy egyedülálló esetén 85.500.-Ft/fő

keretösszege egy család esetében: 60 000,-Ft
tárgyévben települési lakásfenntartási támogatásban vagy
települési díjhátralék-csökkentési támogatásban részesülő családok esetében: 40 000,-Ft

Rendkívüli települési támogatás tervezett formában is megállapítható:
egyedülálló vagy egyedülélő személynek, aki nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül és jövedelme nem haladja meg a 49.875.-Ft-ot

Rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet esetén:
Családban 85.500.-Ft/fő
Egyedül élő vagy egyedülálló esetén 99.750.-Ft/fő

Rendkívüli települési támogatás kivételes méltányosság:
Jövedelemtől függetlenül, az eset összes körülményére tekintettel, különösen a kérelmező egészségi állapotára egyéb rendkívüli élethelyzetre

Rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez:
Családban 114.000.-Ft/fő
Egyedül élő vagy egyedülálló esetén 142.500.-Ft/fő

támogatás összege: hamvasztásos temetés esetén: 40.000.-Ft
koporsós temetés esetén: 60.000.-Ft

Települési gyógyszer támogatás:
Háziorvos által igazoltan krónikus beteg esetén
Legalább 6 hónapig folyamatosan szedett gyógyszerek esetén.
Alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosultak esetén.

Családban 71.250.-Ft/fő gyógyszer költség: 7.125.-Ft/hó
Egyedül élő esetén 85.500.-Ft/fő

Családban 85.500.-Ft/fő gyógyszer költség: 8.550.-Ft/hó
Egyedül élő esetén 99.750.-Ft/fő

Családban 99.750.-Ft/fő gyógyszer költség: 11.400.-Ft/hó
Egyedül élő esetén 114.000.-Ft/fő

Támogatás 1 évre kerül megállapítása, havi összege az igazolt gyógyszerköltség összege, de legfeljebb havi 5.000.- Ft.

Települési lakásfenntartási támogatás:
háztartásban egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: 85.500.-Ft/fogyasztási egység A támogatás 1 évre kerül megállapításra, havi összege minimum 3.000.-Ft, maximum 6.000.Ft

Települési díjhátralék csökkentési támogatás:
háztartásban 85.500.-Ft/fő
házastársak vagy élettársak esetén, ha mindkét fél beöltötte a re irányadó nyugdíjkorhatárt 99.750.-Ft/fő
Egyedül élő esetén 114.000.-Ft/fő

A támogatás összege, a kezelt hátralék 75 %-a, de legfeljebb 180.000,-Ft.

Szállítási szolgáltatás:
Jövedelem egységesen 128.250.-Ft/fő
évente 4 alkalommal állapítható meg, összege a az igazolt szállítási költség összege, de alkalmanként legfeljebb 50.000,-Ft. (évente max: 200.000.- Ft )

Sporttámogatás:
Családban 99.750.-Ft/fő Támogatás: 1 évre havi 5.000.- Ft
Gyermekét egyedül nevelő 114.000.- Ft/fő

Oltási támogatás:
Családban 99.750.-Ft/fő Támogatás: az oltás költsége
Gyermekét egyedül nevelő 114.000.- Ft/fő

Születési támogatás:
Jövedelemtől függetlenül 30.000.-Ft/gyermek

Szociális tanulmányi ösztöndíj:
Családban 99.750.-Ft/fő Támogatás: 35.000.-Ft/tanuló
Gyermekét egyedül nevelő 114.000.- Ft/fő

Pénzbeli krízistámogatás:
Tűzeset, robbanás, elemi kár, külső, előre nem látható behatás, harmadik személy elháríthatatlan cselekménye következtében keletkezett károk enyhítésére.
Jövedelemtől függetlenül Maximum 100.000 Ft

Nyomtatványok : honlapról letölthetőek,

Kérelmek benyújtása: emilben jegyzo@pesterzsebet.hu, postán.
A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat települési támogatásokról szóló rendelete szabályozza.
Támogatásban a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint a az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részesülhetnek, amennyiben a jövedelmi feltételeknek megfelelnek.   A rendkívüli támogatás indokául szolgáló rendkívüli élethelyzetet minden esetben indokolni kell.
A papír alapú kérelem a pesterzsebet.hu honlapon az ügyintézés/letölthető nyomtatványok/szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok fülön letölthető (a levelemhez mellékelve is). A kérelemhez mellékelni szükséges a kérelmező, illetve a családban élő további személyek kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását-amennyiben munkanélküli a járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv (XX.-ben János u. 6.)  által folyósított ellátásokról szóló szóló határozatot és kifizetési szelvényt, ha ellátásban nem részesül az állami  foglalkoztatási szerv igazolását az álláskeresőként történő nyilvántartásról és együttműködésről, illetve a kérelem indokául szolgáló dokumentumot.
Tájékoztatom továbbá, hogy a gyermek születését követően születési támogatás is igényelhető, amennyiben a kérelem benyújtásakor és a szülés időpontját közvetlenül megelőzően legalább egy éve rendelkezik lakóhellyel (állandó lakcím) a XX. kerületben.
A személyes ügyfélfogadás szünetelésére tekintettel a kérelmet és a szükséges mellékleteket elektronikus ügyintézés keretében (ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portálon, illetve az űrlappal nem támogatott ügyek esetében az e-Papír szolgáltatással indíthatnak ügyet), illetve postai úton(postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.) tudja benyújtani.
A pesterzsebet.hu honlapon az E-ügyintézés menüben érheti el az “Általános tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek részére”, illetve az “E-ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon” dokumentumokat. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges, hogy a kérelmező ügyfélkapuval rendelkezzen. A papíralapú kérelmet és mellékleteit postai úton is el tudja juttatni a hivatalba. Amennyiben a kérelmet és mellékleteit így sem tudja eljuttatni, email-en keresztül – a kérelmet és  mellékleteit – szkenelve is továbbíthatja.

2. Idősgondozás és házi segítségnyújtás:
70 év feletti vagy fogyatékossága miatt magát ellátni nem tudó, segítséggel nem rendelkező személyek esetén.
RECEPTEK KIVÁLTÁSA ÉS ALAP ÉLELMISZEREK BESZERZÉSE CÉLJÁBÓL LÉTREHOZOTT FORRÓDRÓT:
(06/ 1) 283 02 83
(06/ 1) 286 30 48
06/ 20/ 515 1047
06/ 20/ 514 8327
Munkanapokon 9,00-17.00 óra között
email: idos@pesterzsebet.hu
Termékek: pékáru, tejtermék, csomagolt hústermék, zöldség-gyümölcs és alapvető higiénés termékek (szappan, tusfürdő, sampon, fogkrém), valamint létfontosságú gyógyszerek
Kiszállítás: a megrendelést követő nap 8-14 óra között legfeljebb hetente 2 alkalommal
Mennyiségi korlát: max 5 kg
Fizetés: blokk ellenében, utólag, Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye által kiállított igazolással rendelkező kollégáknál.
– Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központban működő Otthonápolási Szolgálat által működtetett rehabilitációs eszköz bérlés szünetel.
– 2020. március 16-tól Szociális Szolgáltató Központjainkban a nappali ellátás (“Klub”) szünetel.
– Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központban működő Időskorúak Gondozóházában a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának felhívása alapján 2020. március 10-től látogatási tilalmat rendelünk el.
.A bentlakókkal a 06-20-231-7870-es telefonszámon reggel 8 és este 8 óra között tudnak beszélni.
Elérhetőségek:
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámok koronavírussal kapcsolatobana hét minden napján 24 órában
06-80-277-455
06-80-277-456
információk : https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok
Pesterzsébet hivatalos weboldal https://pesterzsebet.hu/koronavirus/
hivatalos facebook-oldala

Pesterzsébeti felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás
módosított rendelése HSZI honlapjáról elérhető
A kerületiek egészségügyi ellátására csak életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében kerülhet sor!
Kérjük, csak nyomós okból keresse fel személyesen háziorvosát, (hirtelen állapotváltozás, szokatlan közérzet, rosszullét) egyéb esetekben az asszisztenssel telefonon tud egyeztetni a személyes találkozás szükségességéről.
A krónikus betegségben szenvedő, de változatlan állapotú betegek az esedékes gyógyszereik felírását kérjék telefonon.
Amennyiben receptre, táppénz igazolásra van szüksége, azt orvosának telefonon jelezve
tudja intézni!
Minden esetben az asszisztenssel tud egyeztetni a személyes találkozás szükségességéről!
Kérjük a rendelő előtt várakozzon!

Területi védőnői szolgálat:
2020. március 23-tól 2020. április 6-ig ügyeleti rendszerben üzemel, csak telefonon érhető el
1/421-4458
1/421-4459
Bölcsödék
2020. március 16-tól bölcsődéinkben az ellátás szünetel.
információ:https://pesterzsebet.hu/az-ovodak-es-a-bolcsodek-is-bezarnak-hetfotol/

GAMESZ
2020. 03. 23. – 2020. 04. 05. között zárva
A GAMESZ ügyfélszolgálat helye ezen időszakra a 1205 Budapest Jókai Mór utca 74-76. szám alá költözik.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje minden nap 9-15 óra között lesz
Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján – a kijárások csökkentése érdekében –    2020. március 23.-ától ( hétfőtől )  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező pesterzsébeti lakcímen tartózkodó gyermekeknek megrendelt ebédet a GAMESZ házhoz szállítja további értesítésig.
A szállítás időpontja 10:30-12:00, kérem, hogy ezen időintervallumban tartózkodjon a megadott lakhelyén.
Amennyiben a házhoz szállítással kapcsolatban bármi kérdése merülne fel, kérem jelezze a 06-20-496-5868 telefonszámon.