Szociális Foglalkoztató Közbeszerzési Terv 2011. december

Budapest Főváros XX. kerület

Pesterzsébet Önkormányzat

Szociális Foglalkoztató

2011. évi közbeszerzési terve

2011. 12. 12. szerinti állapot

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

Fasori gallyazások 2011/2.

77.21.15.00-7

77.21.13.00-5

77.21.14.00-6

 

Kbt.Harmadik rész VI.fejezet

Nemzeti értékhatárt elérő értékű általános egyszerű (meghívásos)

Kbt. 251.§ (2) bek.

2011. 07. 06.

 

a szerződéskötést követő naptól 2011.12.31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig

nem

Fasori gallyazások 2012.

 

77.21.15.00-7

77.21.13.00-5

77.21.14.00-6

 

Kbt.Harmadik rész VI.fejezet

Nemzeti értékhatárt elérő értékű általános egyszerű (meghívásos)

– az eljárás megindításakor hatályos Kbt. 251.§ (2) bek.

2011. 12. 13.

 

a szerződéskötést követő naptól 2012.12.31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig

nem

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő nevében:

Bognárné Adorján Csilla

intézményvezető sk.