Adatvédelmi tájékoztató

GDPR (adatvédelmi) rendelkezés

Szociális Foglalkoztató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szociális Foglalkoztató oldaláról
kapcsolattartásra megjelölt természetes személy jelen szerződésben rögzített személyes adatainak
kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződéskötésre való
tekintettel, a szerződés teljesítése érdekében kerül sor, az Ügyfél a Szociális Foglalkoztatónak a szerződés
megkötésével és teljesítésével összefüggésben birtokába jutott személyes adatait a GDPR rendelettel
összhangban kezeli.Szociális Foglalkoztató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket a
Szociális Foglalkoztató adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Ezen felül további felvilágosítással Szociális
Foglalkoztató adatvédelmi tisztviselője tud szolgálni.
Jelen dokumentumot Szociális Foglalkoztató a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII:28.) BM rendeletben meghatározott megőrzési idő leteltéig köteles
megőrizni.

Szociális Foglalkoztató, mint adatkezelő különös gondot fordít a kapcsolatot tartó személyek adataival
kapcsolatos adatvédelmi garanciák biztosítására, ezért szerződött partnerei számára az alábbi
jogosultságokat biztosítja:
– az Ügyfél, illetve kapcsolattartója jogosult jelezni, hogy a kapcsolattartó adatai módosultak,
– amennyiben a kapcsolattartás alapjául szolgáló jogviszony megszűnik Szociális Foglalkoztató
kapcsolattartói adatokat az új kapcsolattartó adataira felülírja.
Az adatkezelés célja a Felek közötti kapcsolattartás biztosítása, a szerződésben foglaltak teljesítésének
elősegítése. A kapcsolattartóként megjelölt természetes személyeknek a szerződésben szereplő személyes
adatai kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez
használhatók fel.

Ügyfél kijelenti, hogy a kapcsolattartási adatok megadásával kapcsolatosan munkavállalóját tájékoztatta
és az adatkezelés jogalapját biztosította.

Letölthető dokumentumok

Nincsenek dokumentumok.